Pro 22 TFB57PUBE LIFESTYLE 2

Garanti

Traeger har omfattende garantier på sine grillprodukter. Grillene er udelukkende designet med komponenter og materiale af topkvalitet og grillene er grundigt inspiceret af en kvalificeret tekniker inden emballering og forsendelse for at sikre, at du modtager det kvalitetsprodukt, der forventes fra Traeger.

Uanset hvad, er det dog altid vigtig, at du vedligeholder din grill og tilbehør ifølge forskrifterne for garantien dækker. Vi anbefaler samtidig, at du registrere din grill hos os. Dermed kan vi langt bedre servicere dig og sikre, at du får den korrekte hjælp, hvis der mod forventning skulle opstå problemer med dit Traeger produkt. 

Registrer din grill

Garantiperioder og dækning

Traeger Pellet Grills LLC garanti giver dig nogle specifikke juridiske rettigheder ud over de 2 års reklamationsret jf. dansk lovgivning og starter fra købsdatoen.

Garantien er kun gældende, hvis du har købt din grill, dit tilbehør eller reservedel hos en dansk autoriseret Traeger forhandler.
Er enheden købt i andre lande, skal henvendelser ske direkte til den pågældende forhandler hvor produktet er købt.

For at behandle et garantikrav, kræver Traeger Pellet Grills LLC og Backyard Living, at få fremsendt en kvittering eller købsbevis med købsdato fra en dansk autoriseret Traeger forhandler.


Grill og tilbehør købt FØR den 1. januar 2024


3 års garanti

Gælder alle grill og alt tilbehør

3 Year Warranty

Traeger Pellet Grills LLC yder garanti på grill, hvor der kan konstateres defekter i materiale eller fejl i produktionen, som måtte fremkomme under normal brug og under forudsætning af korrekt vedligeholdelse af grillen. Garantien dækker i en periode på 3 år fra den oprindelige købsdato.

Backyard Living vil levere en reservedel hvis det viser sig, at der er en fabrikationsfejl /defekt. Originale dele, der er godkendt til returnering af Backyard Livings kundeservice, skal sendes eller overleveres til Backyard Living. Eventuelle fragtomkostninger skal ske for egen regning.

Garantien dækker ikke eventuelle lønomkostninger, der måtte opstå i forbindelse med konstatering eller udskiftning af defekte dele eller fragtomkostninger for at sende disse dele.

Traeger Pellet Grills LLC og Backyard Living kan ikke drages til ansvar for denne garanti, eller nogen underforstået garanti, i tilfælde af hændelige skader eller følgeskader.

Denne garanti bortfalder, hvis;

• enheden ikke er samlet eller brugt i overensstemmelse med den medfølgende brugsanvisning og monteringsanvisning;

• enheden videresælges eller overdrages til en anden ejer; der er brugt komponenter, tilbehør eller brændsel, der ikke er kompatible med enheden; enheden har været brugt i kommercielt eller restaurationsmæssig sammenhæng; eller brugeren har misbrugt eller på anden måde undladt at vedligeholde enheden jf. brugermanualen; der ikke kan fremvises gyldigt købsbevis.


Grill og tilbehør købt EFTER den 1. januar 2024


Grill - 7 års begrænset garanti

- ikke WiFi tilsluttede grill

Gælder Ranger, PRO 22

7 Year Warranty
Komponenter Periode Dækning
Cookboks, ben, låg på pilletank 7 år Gennemtæring
Grillriste 3 år Gennemtæring
Controller 3 år Materiale og produktionsfejl
Hjul 3 år Materiale og produktionsfejl
Blæser, snegl-motor 2 år Materiale og produktionsfejl
Tændrør, ledning, RTD temperaturmåler, termoelement 2 år Materiale og produktionsfejl
Varmeplade, drypbakke 2 år Gennemtæring
Pakninger 2 år Brud og trevler
Stegetermometer 2 år Materiale og produktionsfejl

Grill - 7 års begrænset garanti

- WiFIRE® tilsluttede grill

Gælder PRO 575/780, Ironwood 650/885, Timberline 850/1300

7 Year Warranty
Komponenter Periode Dækning
Cookboks, ben, rustfrie stålhylder/sideborde, låg på pilletank 7 år Gennemtæring
Grillriste 3 år Gennemtæring
Controller, blæser og snegl-motor 3 år Materiale og produktionsfejl
Hjul 3 år Materiale og produktionsfejl
Tændrør, pillesensor, ledning,
RTD temperaturmåler, termoelement
2 år Materiale og produktionsfejl
Varmeplade, drypbakke 2 år Gennemtæring
Pakninger 2 år Brud og trevler
Stegetermometer 2 år Materiale og produktionsfejl

Grill - 10 års begrænset garanti

- WiFIRE® tilsluttede grill

Gælder Ironwood L/XL, Timberline L/XL

10 Year Warranty
Komponenter Periode Dækning
Cookboks, ben, skabsdøre, bundhylde, malet hylde, låg på pilletank 10 år Gennemtæring
Controller, blæser, snegl og snegl-motor 3 år Materiale og produktionsfejl
Drypbakke, EvenFlowTM varmeskjold, Varmeplade, indvendig emaljeholder 3 år Materiale og produktionsfejl
Emaljerede, støbejerns og rustfri stål riste 3 år Gennemtæring
Tændrør, pillesensor, ledning, RTD temperaturmåler,
flammesensor, dørsensor, termoelement,
pakning på låg, induktionskogeplade
2 år Materiale og produktionsfejl
Lys 2 år Materiale og produktionsfejl
Stegetermometre 2 år Materiale og produktionsfejl

Generelt for alle grill

Traegers og Backyard Livings fulde ansvar og dit eneste retsmæssige krav er udskiftning af de defekte originale dele på din Traeger grill som Backyard Livings kundeservice godkender som værende dækket af garantien. Backyard Living kan efter eget skøn udskifte defekte dele med nye eller reparere dem inden for 90 dage fra den defekte del er modtaget hos Backyard Living. Uden at begrænse de ovenfor anførte undtagelser, dækker garantien ikke: (i) lakskader forårsaget af fedtbrande, (ii) UV-eksponering, (iii) normal slitage samt (iv) vridning af drypbakken eller varmepladen.

Traeger grills design er modulopbygget således, at reparationer kan udføres af almindelige brugere. Backyard Livings fulde forpligtelse i henhold til denne garanti er at udstyre dig med de dele du skal bruge til udskiftning af eventuelle defekte dele og give dig instruktioner i, hvordan du selv foretager udskiftningen.  Backyard Living kan erstatte defekte dele med nye eller reparerede dele. Traeger og Backyard Living forbeholder sig retten til at inspicere enhver grill (fragt betalt af Backyard Living) og til at analysere enhver information om brug, herunder, uden begrænsning, al digitalt grilldata (i det omfang, det er dækket af vores databeskyttelsespolitik). For at vurdere og behandle et garantikrav kan Traeger og Backyard Living kræve, at du fremlægger rimelige beviser for dit problem, herunder deltagelse i videochat, telefonsamtaler, fremskaffelse af billeder og anden relevant information.

Garantien dækker ikke eventuelle lønomkostninger, der måtte opstå i forbindelse med konstatering eller udskiftning af defekte dele eller fragtomkostninger for at sende disse dele.

Traeger Pellet Grills LLC og Backyard Living kan ikke drages til ansvar for denne garanti, eller nogen underforstået garanti, i tilfælde af hændelige skader eller følgeskader, indirekte eller særlig tab af data, straffende, afskrækkende skader eller øget erstatning, tabt fortjeneste eller indtægter, eller værditab, som opstår i forbindelse med dit brug af grillen, uanset om (a) skaderne er forudsigelige, eller (b) Traeger eller Backyard Living blev underrettet om risikoen for, at skaden ville, eller ikke ville, opstå eller (c) den lovmæssige eller retlige teori (kontrakt, erstatning eller andet) som kravet er baseret på, og uanset fejl i en aftale eller andet retsmiddel med det formål.

Garantien bortfalder, hvis: (i) grillen ikke er samlet eller betjent i overensstemmelse med den medfølgende monteringsanvisning og brugsanvisning; (ii) grillen ikke er købt hos en dansk autoriseret Traeger forhandler; (iii) grillen videresælges til en anden ejer; (iv) der har været brugt inkompatible tredjeparts-komponenter, dele eller tilbehør; (v) der er brugt andre brændstoffer end træpiller, som er designet til en træpillegrill, sammen med grillen; (vi) der bruges træpiller til brændeovne eller pillefyr i grillen; (vii) grillen har været brugt i kommercielt eller restaurationsmæssig sammenhæng; (viii) brugeren har ladet grillen blive beskadiget, misbrugt eller på anden måde undladt at vedligeholde grillen i overensstemmelse med Traegers brugermanualen; eller (ix) der har været en ikke-godkendt ændring af grillen.


Tilbehør - 2 års garanti

2 Year Warranty

Traegers og Backyard Livings fulde ansvar, og dit eneste retsmæssige krav, er erstatning af det defekte tilbehør. Originalt tilbehør, som Backyard Livings kundeservice godkender til returnering, skal sendes eller overleveres til Backyard Living. Eventuelle fragtomkostninger skal ske for egen regning. Backyard Living kan efter eget skøn udskifte defekt tilbehør med nyt eller reparere det inden for 90 dage fra den defekte del er modtaget hos Backyard Living. Garantien dækker ikke; skader forårsaget af fedtbrande; UV-eksponering; normal slitage eller vridning af tilbehøret.

Backyard Livings fulde forpligtelse i henhold til denne garanti er at udskifte defekt tilbehør eller udstyre dig med de reservedele, du skal bruge til udskiftning af eventuelle defekte dele og give dig instruktioner i, hvordan du selv foretager udskiftningen. Backyard Living kan erstatte defekte dele med nye eller reparerede dele. Traeger og Backyard Living forbeholder sig retten til at inspicere ethvert tilbehør eller dele (fragt betalt af Backyard Living) og til at analysere enhver information om brug, herunder, uden begrænsning, al digitalt grilldata (i det omfang, det er dækket af vores databeskyttelsespolitik). For at vurdere og behandle et garantikrav kan Traeger og Backyard Living kræve, at du fremlægger rimelige beviser for dit problem, herunder deltagelse i videochat, telefonsamtaler, fremskaffelse af billeder og anden relevant information.

Traeger Pellet Grills LLC og Backyard Living kan ikke drages til ansvar i henhold til denne garanti, eller nogen underforstået garanti, overfor hændelige skader eller følgeskader, indirekte eller særlig tab af data, straffende, afskrækkende skader eller øget erstatning, tabt fortjeneste eller indtægter, eller værditab som opstår i forbindelse med dit brug af tilbehøret, uanset om (a) skaderne er forudsigelige, eller (b) Traeger eller Backyard Living blev underrettet om risikoen for, at skaden ville, eller ikke ville, opstå (c) den lovmæssige eller retlige teori (kontrakt, erstatning eller andet) som kravet er baseret på, og uanset fejl i en aftale eller andet retsmiddel med det formål.

Garantien bortfalder, hvis tilbehøret ikke bruges i overensstemmelse med den medfølgende brugermanual, Traegers eller Backyard Livings instruktioner; tilbehøret er ikke købt hos en autoriseret dansk forhandler; tilbehøret videresælges til en anden ejer; der har været brugt tredjeparts-komponenter, dele eller tilbehør; tilbehøret har været brugt i kommercielt eller restaurationsmæssig sammenhæng; brugeren har ladet tilbehøret blive beskadiget, misbrugt eller på anden måde undladt at vedligeholde tilbehøret i overensstemmelse med Traegers instruktioner/brugsanvisninger; eller enhver ikke-godkendt ændring af tilbehøret.


Yderligere vigtige oplysninger om garantien generelt

Traeger og Backyard Living er ikke ansvarlige for varer, der går tabt under transporten. Af den årsag anbefaler vi kraftigt at du får et trackingnummer eller fremsender en bekræftelse, når du har sendt din pakke.

Produkter, du sender til os, bliver Backyard Livings ejendom og vil ikke blive returneret til dig.

Backyard Living vil afgøre, om dit garantikrav er dækket af garantien ud fra Backyard Livings eget skøn, og manglende overholdelse af de påkrævede betingelser kan annullere dit garantikrav.

arrow_upward