Inden du tænder HOT WOK Silverline første gang

27. februar 2021

Hotwok Miljø 061021 028

Vigtig information

inden du tænder din HOT WOK Silverline

Ved at følge instruktionerne for brug og vedligeholdelse af din HOW WOK Silverline, forlænger du levetiden på din gasbrænder, men det er også vigtigt at notere, at garantien bortfalder hvis ikke disse instruktioner følges.

 

Inden du bruger HOT WOK Silverline første gang:

 1. Tag gasblusset ud af posen

 2. Tag batteriet ud af sin indpakning og sæt det i gasblusset som anvist

 3. Gasslangen monteres på ventilen med gummiringen

 4. Fugt eventuelt med sæbevand for lettere montering
  Kontrollér for utætheder ved gasslangens samlinger ved at fugte med sæbevand. Hvis det bobler, når der lukkes op for gassen, er det tegn på utæthed.

 

Hvilken olie skal man vælge til et HOT WOK gasblus?

Gasbrænderen genererer op til 4,5 kW i varmeeffekt. Derfor er det vigtigt at bruge olie med et højt flammepunkt. Vi anbefaler jordnøddeolie eller solsikkeolie. Husk at det ikke er brug for meget olie, når man laver mad med en HOT WOK gasbrænder.

 

Sådan tænder og regulerer du varmen på HOT WOK Silverline:

HOT WOK Silverline har piezo-elektronisk tænding og kan derfor tændes uden tændstikker eller lign. Det har også en indbygget gasafbryder, der automatisk lukker for gassen hvis flammerne går ud.

 1. Tænding: Drej knappen til OFF positionen og tryk knappen ned mens den drejes til ON positionen
  Hold knappen nede til gasbluset tænder. Under tændingen høres en klik-lyd fra den elektroniske tænding.

 2. Varmeregulering: Drej knappen langsomt for at opnå den ønskede varme

  Når knappen drejes til ON positionen, er der skruet helt op for gassen/varmen.

  Når knappen drejes forbi ON positionen, reguleres flammerne i den yderste gasring.
  Jo længe knappen drejes, des svagere bliver flammerne.

  For at opnå de høje temperaturer som tilberedelse af wokmad kræver, anbefaler vi, at du tilbereder ved maksimum temperatur. Dette vil bevare fødevarernes smags- og ernæringsmæssige egenskaber.

 3. Sluk: Når knappen drejes til OFF positionen, er der lukket for gassen og flammerne slukker.
  Luk regulatoren.

 

Vedligeholdelse af gasblusset efter brug:

 1. Tør gasblusset af med en fugtig klud
  Nogle madvarer kan efterlade misfarvninger hvis de sidder for længe.

 2. Tør efter med en tør klud

 3. Kontrollér at hullerne i gasringene ikke er tilstoppede

 4. Genstridige madvarer fjernes fra panden med en blød svamp eller en nylonbørste
  BEMÆRK! Brug aldrig en stålbørste eller en hård svamp.

 5. Tør panden grundigt af efter rengøringen

 6. Vedligehold HOT WOK Silverline gasblusset overflade ved at smøre den med stålolie
  Det holder gasblusset pænt og lægger en beskyttende overflade, der gør den lettere at rengøre.

 

Opbevaring af gasblusset:

Efter brug og afkøling af gasblusset, dækkes det til og opbevares tørt. Opbevar blusset i den originale HOT WOK opbevaringspose, når det ikke bruges i længere tid. Dette forhindrer bl.a. at hullerne i gasringene stopper til. Opbevaringsposen er ideel til opbevaring og transport af HOT WOK gasblus.

Fjern batteriet når HOT WOK gasblusset ikke bruges i længere tid!

 


Advarsel omkring brug af gasblus:

 • HOT WOK Silverline må kun installeres i overensstemmelse med gældende regler og må kun benyttes i ventilerede rum.
 • HOT WOK Silverline bliver meget varmt. Hold børn og dyr på sikker afstand.
 • HOT WOK Silverline er godkendt til både indendørs og udendørs brug.
 • HOT WOK Silverline er kun godkendt til LPG gasflasker. Andre typer gas må ikke benyttes.
 • Flyt aldrig HOT WOK Silverline mens det er tændt.
 • Læn dig ikke ind over HOT WOK Silverline mens det er tændt.
 • I tilfælde af pludselig gaslækage lukkes og afmonteres regulatoren. Hvis gaslækagen opstår indendørs skal døre og vinduer åbnes. Brug ikke nogen typer af elektriske luftrensere. Brug ikke andre elektriske apparater før en grundig udluftning er foretaget.
 • HOT WOK Silverline skal altid placeres minimum 1/2 meter fra brændbare materialer.
 • Placér ikke brændbare eller eksplosive materialer tæt på HOT WOK Silverline.
 • HOT WOK Silverline skal altid placeres på en plan overflade, der ikke er lavet af plastik.
 • Brug ikke HOT WOK Silverline når det blæser.
 • Eventuelle fejl må kun udbedres med originale HOT WOK dele.
 • Ændringer af HOT WOK Silverlines konstruktion er farlige og ikke tilladt.
 • Brug kun en godkendt regulator og en gasslange på max 1,5 m.
 • Brug kun originale HOT WOK wokpander.
 • Alle gule og letvægtsgasflasker fra BP-gas kan bruges til HOT WOK Silverline.
 • Regulatoren skal altid lukkes og afmonteres efter brug.
 • Kontrollér regelmæssigt gasslangen for revner og lækager.
 • Kontrollér regelmæssigt at gasslangen er korrekt monteret på ventilen og regulatoren.
 • Efterlad aldrig HOT WOK Silverline uden opsyn mens den er tændt.
 • Brug aldrig vand til brandslukning, da det kan få olien til at eksplodere. Brug i stedet et låg eller et brandtæppe.
arrow_upward